FYTOTERAPIE

FYTOTERAPIE– bylinná léčba.

 
Je velmi silným nástrojem TČM, bylinné směsi se skládají z několika bylin, kde každá bylina má svou funkci a přesné postavení ve směsi aby společně měly vyvážený účinek. Odvar z bylinné směsi je to nejsilnější, co nám byliny mohou dát.
 
"Dobrý lék chutná hořce,dobrá rada drásá uši."
(Konfucius, 552 – 479 př. Kr.)
 
Využívají se zásadně byliny rostoucí v Číně, dále se mohou využívat některé minerály a ojediněle i živočišné produkty. Naše léčivky se pro léčbu tradiční čínskou medicínou nepoužívají. Nedá se říct, že jejich účinek by byl horší, ale čínská medicína dodržuje staleté postupy a tradice s přesně ověřenými účinky čínských bylin. Nemůžeme si tedy říct - když je pampeliška hořká, můžeme jí nahradit jinou hořkou čínskou bylinu. Za tři až čtyři tisíce let zkušeností je v čínských herbářích přesně popsáno co která bylina, eventuelně každá její část, dělá. Kořen může mít naprosto odlišné účinky narozdíl od stonku a zase květ budeme využívat na něco jiného než list. Aby však všechny účinky platily tak, jak jsou zapsány, musí být zachována tzv. geoautenticita. To znamená, že daná bylina byla vypěpstována přesně v té samé oblasti, kde se vyskytovala tisíce let a odkud z historických pramenů pochází. Naštěstí pro nás se geoautenticita v Číně striktně dodržuje a díky tomu máme zaručeno, že bylina bude mít ty samé vlastnosti, které jsou uvedeny v odborných textech. Při léčbě fytoterapií se po určité době užívání organizmus začne vracet do ztracené rovnováhy. Na začátku právě za pomoci bylin, které jej k tomu nutí a zezačátku substituují některé jeho funkce, ale jak se začnou funkce organismu obnovovat, můžeme dávky bylin do ztracena snižovat až zdravotní stav člověka zůstane stabilní. Nejde tedy o celoživotní užívání ale o přivedení těla do stavu hramonie, kdy bude samo schopné se s určitými problémy vypořádat. Bylinné směsi dostává klient na přesně předepsaný počet dnů, do další kontroly. Při té se pak směs může ponechat v takovém složení v jakém je, pokud bude odpovídat a řešit zdravotní problém nebo se bude dále upravovat tak, jak se bude vyvíjet zdravotní stav nebo se bude dávka snižovat v konečných fázích terapie.
 
Byliny nemají bezprostředně tlumící účinek, například u bolesti, ani díky nim nedonutíme organizmus k vyšším výkonům, pokud je natolik vyčerpaný, že sám o sobě již energii nemá atd. Jinak řečeno byliny pomáhají tělu obnovit jeho rovnovážný stav a to takový, jak tělo fungovalo před nemocí. Jak dlouho bude tento proces trvat, záleží na délce a závažnosti onemocnění a samozřejmě také na tom, jak člověk v dnešní době žije. Většina lidí se „léčí za pochodu“, kde jsou neustále v kontaktu s vlivy, které často nemoc vyvolávají nebo zhoršují (počasí, psychika, jídlo, práce, stres…). Proto velkou část léčby tradiční čínskou medicínou zabírají i opatření ohledně změny životosprávy. Většinou jde o snahu alespoň lehce zvolnit životní tempo, zamyslet se nad zdravějšími stravovacími návyky a pokoušení se o „žití v přítomnosti“, tedy nezabývat se v myšlenkách neustále včerejšími či ještě dřívějšími negativními prožitky a nebo naopak obavami ze zítřka. Čínští mudrci tvrdí, že ani jedno, ani druhé dnes neovlivníme.