AKUPUNKTURA

Akupunktura vznikla před několika tisíci lety. V Číně byla užívána již v době kamenné. Stáří nejstarších nalezených akupunkturních jehel je asi 7000 let a jsou vyrobené z kostí. Akupunktura bývá označována jako nejstarší léčba na světě.

 
Spolu s fytoterapií patří akupunktura k nejsilnějším nástrojům terapie tradiční čínské medicíny, kterými můžeme ovlivnit  zdravotní stav organismu. Pomocí akupunkturních jehel stimuluje terapeut body na akupunkturních drahách (meridiánech), kterými protéká qi (nebo-li vitální energie). Správnou volbou bodů a jejich stimulací napomáhá znovu harmonizovat tok qi a tudíž navození rovnováhy v těle.
 
Meridiány jsou dráhy, kterými proudí energie. Každý meridián a body na něm, souvisí s některým vnitřním orgánem. Když je jakákoli z drah neprůchodná, v těle dochází k nerovnováze (je překážka v toku energie) a vznikají zdravotní problémy. Když se ošetří vybrané body na dráze a energie může začít znovu volně proudit, tělo se dostává zpět do harmonie a zbavuje se  zdravotních problémů. K akupunktuře patří další přidružené metody, kde využíváme ovlivňování bodů tlakem (akupresura a TuiNa masáže, Gua Sha), teplem (moxování - nahřívání bodů moxovacími tyčinkami), nebo podtlakem (baňkování).