TEORIE YINU A YANGU

23.08.2012 23:05

Filosofické počátky tradiční čínské medicíny jsou postaveny na principech Taoismu. Velká část taoismu je založena na pozorování přirozeného chování přírody. Je tedy přirozené, že čínský léčebný systém často využívá přírodních metafor. V čínské medicíně je metaforický pohled na lidské tělo plně vyjádřen v teorii Yin a Yang a učení o pěti prvcích. Přesný význam Yinu a Yangu znamená v čínštině světlou a tmavou stranu objektu.  Čínská filosofie využívá Yin a Yang pro popsání  velmi široké škály opačných vlastností ve vesmíru  - studené a teplé, pomalé a rychlé, mužské a ženské, dolní a horní, atd.

Obecně platí, že vše, co se pohybuje, stoupá, je dynamické , jasné a zářivé, včetně akutních onemocnění těla, je označováno jako Yang.  Naopak cokoliv, co je v klidu, stabilní, temné, pomalé, včetně vleklého chronického onemocnění, má vlastnosti Yin.

Funkce Yinu a Yangu se řídí zákonem protikladů. To znamená, že Yin a Yang jsou v rozporu, jsou protikladné, ale zároveň se přitahují a jeden nemůže existovat bez druhého. Bez tmy by nebylo světlo, bez dne by nepřišla noc.

Podle chování Yinu a Yangu se dá také chápat lidské tělo. Zdravý stav znamená vyváženost obou aspektů. Jak vzniká zdravotní problém, začíná se narušovat tato křehká harmonie a jednoho začíná převládat nebo naopak ubývat. Tradiční čínská medicína se snaží znovu nastolit onu ztracenou rovnováhu.

—————

Zpět