TERAPIE TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY

Dříve, než začneme s léčbou, musíme provést důkladné vyšetření a dobrat se ke kořeni - příčině onemocnění. Úvodní ošetření tradiční čínské medicíny zabere přibližně jednu hodinu až devadesát minut. Jeho hlavní podstatou je dotazování se. Terapeut se vyptává nejen na vaše konkrétní onemocnění, ale i na vaše další problémy, které s onemocněním zdánlivě nemusejí souviset. Poté provede vyšetření pulzu a diagnostikuje si ještě váš jazyk. Pulz a jazyk slouží jako poměrně důležitý diagnostický nástroj, protože do obou se nám velmi pěkně promítá celkový stav organismu a jakékoli nerovnováhy. Na první vyšetření je dobré si přinést lékařské zprávy, laboratorní vyšetření apod., pokud je máte.

Po shromáždění všech příznaků terapeut určí základní obrazy nemoci a vyhotoví léčbu. Hlavními nástroji, ze kterých terapeut sestavuje léčbu přímo vám na míru tak, aby se váš stav co nejrychleji vrátil zpět k harmonii- ke zdraví, jsou – fytoterapie (bylinná léčba), akupunktura, dietetika založená na principech čínské zdravovědy, masáže Tui Na a cvičení Qi Gong. Doba léčby tradiční čínskou medicínou je pro každého individuální. Trvá od jednoho týdne až řádově po měsíce. Zlepšení problému by však mělo být znatelné většinou do dvou měsíců léčby. Mnoho pacientů však pociťuje účinek léčby již mnohem dříve. Uzdravit se znamená být trpělivý! Největším problémem úspěšnosti tradiční čínské medicíny nebývá nedůvěra pacienta nebo nefunknčost léčby , ale jeho netrpělivost. Je přirozené, že to co se po léta v organizmu hromadí a většinou způsobuje stále se zhoršující chronické nebo opakující se akutní onemocnění, nemůže být odstraněno v krátké době. Tělo potřebuje dostatek času na to, aby se s nemocí vypořádalo...

Mnohdy se k tradiční čínské medicíně obracíme, až když moderní medicína selže a nemáme jinou možnost. To je ale chyba. Velmi důležité je přijít včas.